KÄYTTOEHDOT

Aarteen käyttöehdot

Käyttöehdot koskevat Suomen Asiakastieto Oy:n (jäljempänä Asiakastieto) tarjoamia "Aarre palveluita".

1. Palvelun kohde

Asiakkaalla on käyttöoikeus Asiakastiedon tietokantoihin " Aarre palveluissa " luottotietokyselyiden ja yritystietokyselyiden tekemiseksi jäljempänä mainituin rajoituksin Asiakastiedon palveluaikoina.

Asiakas voi antaa Asiakastiedolle myös yksilöityjä tutkimustoimeksiantoja ulkomaisten yritysanalyysien tekemiseksi.

2. Käyttöoikeus

Suomen Asiakastieto Oy:n (Asiakastiedon) tietopalvelut on ensisijaisesti tarkoitettu yksittäisten tietojen tarkastamiseen ja asiakkaan omaan käyttöön.

Yritysasiakas saa tietoihin rajoitetun käyttöoikeuden

Tietojen ohjelmalliset haut, kopiointi, edelleen luovuttaminen, tietojen jälleenmyynti sekä julkaiseminen tietoverkoissa tai muissa julkaisuissa on kiellettyä, jollei asiasta ole nimenomaisesti etukäteen kirjallisesti sovittu Suomen Asiakastieto Oy:n ja asiakkaan välillä. Julkaisemiseksi tietoverkoissa katsotaan mm. kaikille avoimet sekä käyttäjätunnuksilla rajoitetut internet-palvelut.

Julkaistaessa tai jälleenmyytäessä Suomen Asiakastiedon toimittamia tietoja lähde on aina mainittava.

3. Toimeksiantotehtävät

Toimeksiantoon liittyvä tutkimustehtävä määritellään kunkin tilauksen yhteydessä. Asiakkaan tulee antaa tutkimustoimeksiannot Asiakastiedolle riittävillä tunnistetiedoilla varustettuina.

Asiakastieto vastaa siitä, että tutkimukset suoritetaan tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja että niiden suorittamisessa käytetään luotettavia tietolähteitä tai alihankkijoita. Toimeksiannon suorittamisessa noudatetaan Asiakastiedon työmenetelmiä.

Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa toimeksiantotehtävän suorittamiseen antamalla Asiakastiedon käyttöön tarpeellisia tietoja tutkimuksen kohteesta. Näitä tietoja Asiakastieto saa hyödyntää tietolähdettä ilmaisematta muissa toimeksiannoissa.

Asiakastiedolla on oikeus luovuttaa asiakkaan toimeksiannosta laatimiaan tutkimuksia muille asiakkailleen jäljempänä olevin rajoituksin.

4. Omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet

Asiakastieto pidättää itsellään täydelliset omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet luovuttamiinsa tietoihin.

5. Tietosuoja

Asiakastieto välittää tietoja tietokannoistaan ehdottoman luottamuksellisesti.

6. Korvausvelvollisuus

Asiakastieto noudattaa toiminnassaan hyvää rekisteritapaa ja suorittaa saamansa tutkimustoimeksiannot tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla ja käyttämällä luotettavia tietolähteitä ja alihankkijoita. Asiakastieto ei vastaa asiakkaalle suoritetuissa toimeksiannoissa tai tietokannoissa esiintyvistä virheistä tai palvelun viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Asiakastieto ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jos Asiakastieto joutuu estämään asiakkaan pääsyn tietokantoihin asiakkaan toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi tai jos tietokantojen käytön estää ylivoimainen este, johon Asiakastieto ei voi vaikuttaa.

7. Maksut

Palvelu on asiakkaan käytössä, kun asiakas on maksanut pyydetyn palvelun jollain käytössä olevalla maksutavalla.

Kunkin palvelun hinta on merkitty niiden esittelyteksteihin.

8. Toimintatavan muutokset

Asiakastiedolla on oikeus muuttaa tietokantojensa ja tiedostojensa sisältöä ja toimintatapojaan, kun palveluita kehitetään tai kun Asiakastiedon toimintaa koskevat lait, viranomaismääräykset tai henkilöstöä koskevat sopimukset muuttuvat.

Asiakastiedolla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta ottaa tietokantansa pois käytöstä palveluaikanaan, jos tietokantojen ylläpito tai huolto sitä vaatii. Asiakastieto pyrkii ilmoittamaan etukäteen tällaiseen syyhyn perustuvasta käyttökatkosta.

9. Voimassaolo ja irtisanominen

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Asiakastieto voi muuttaa tämän palvelun ehtoja tai lakkauttaa palvelun.